TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

รูปถ่ายผู้เข้ารับถ้วยพระราชทาน โล่ และเกียรติบัตร

เนื่องในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม และวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งภายในงานมีการเทศน์มหาชาติ และอริยสัจ ๔ มีการแข่งขันความรู้และทักษะภาษาไทย นิทรรศการพระอัจฉริยภาพ และพิธีการสักการะพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

งานฉลองเปรียญธรรม สำนักเรียนวัดพระเชตุพน

งานฉลองเปรียญธรรม สำนักเรียนวัดพระเชตุพน วันอาทิตย์ที่ ธันวาคม .. ๒๕๕๖ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน

งานบำเพ็ญกุศลน้อมถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระอุโบสถวัดพระเชตุพน วันเสาร์ที่ ธันวาคม .. ๒๕๕๖

งานบวชเนกขัมมจารี

งานบวชเนกขัมมจารีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

งานพิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ

งานพิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖