TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๗

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วัดพระเชตุพน ได้จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๗ โดยมีหลากภาคส่วนเข้ามาร่วมพิธีนี้

วัดโพธิ์ต้อนรับคณะผู้เข้าชม "ธรรมะสู่คนทั้งมวล"

วัดโพธิ์ พร้อมคณะพระวิทยากร ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าชม "ธรรมะสู่คนทั้งมวล" ภายใต้โครงการ "ธรรมะสู่คนพิการ" ในวันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ ที่จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

งานเทศกาลตรุษจีนวัดพระเชตุพน

วัดพระเชตุพนถือว่าเป็นวัดอารามหลวงที่มีความสัมพันธ์และเอกลักษณ์ที่ได้รับมาจากวัฒนธรรมจีนอยู่มาก เมื่อถึงวันตรุษจีน ทางวัดจึงจัดได้มีการสืบสานประเพณีนิยมของจีน โดยการจัดให้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าจีนเพื่อความเป็นสิริมงคล

งานมอบวุฒิบัตร-ประกาศณียบัตร และงานวันเด็ก

วันที่ ๑๒ มกราคม ที่ผ่านมา ศพอ. วัดพระเชตุพน จัดงานมอบวุฒิบัตร-ประกาศณียบัตร และงานวันเด็ก

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ ณ วัดพระเชตุพน เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา