TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9 แบ่งเป็น รอบแรก จำนวน 9 รูป และผู้สอบผ่านรายวิชา จำนวน 14 รูป/ท่าน รวมทั้งสิ้น 23 รูป/ท่าน

งานบวชเนกขัมมจารี

งานบวชเนกขัมมจารีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

งานพิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ

งานพิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖

นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เยี่ยมชมวัดโพธิ์

นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ พร้อมภริยา เดินทางเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์

ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐชิลี เยี่ยมชมวัดโพธิ์

วันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา นายเซบาสเตียน ปิเญรา เอเซนีเก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี พร้อมภริยา ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

นายกฯจีน พบปะนักท่องเที่ยวชาวจีนระหว่างเยี่ยมชมวัดโพธิ์

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเยี่ยมเยือนวัดพระเชตุพน มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาร่วมต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง