TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผล กิจกรรมการแข่งขัน 

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดพระเชตุพนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วัดพระเชตุพนเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมพระราชพิธีบำเพ็ญพระกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ) ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

 

งานวันมาฆบูชา ๒๕๕๗

วัดพระเชตุพน ได้จัดพิธีเวียนเทียน และสวดนพเคราะห์เนื่องในงานวันมาฆบูชา วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณพระอุโบสถ

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๗

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วัดพระเชตุพน ได้จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๗ โดยมีหลากภาคส่วนเข้ามาร่วมพิธีนี้

วัดโพธิ์ต้อนรับคณะผู้เข้าชม "ธรรมะสู่คนทั้งมวล"

วัดโพธิ์ พร้อมคณะพระวิทยากร ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าชม "ธรรมะสู่คนทั้งมวล" ภายใต้โครงการ "ธรรมะสู่คนพิการ" ในวันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ ที่จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

งานเทศกาลตรุษจีนวัดพระเชตุพน

วัดพระเชตุพนถือว่าเป็นวัดอารามหลวงที่มีความสัมพันธ์และเอกลักษณ์ที่ได้รับมาจากวัฒนธรรมจีนอยู่มาก เมื่อถึงวันตรุษจีน ทางวัดจึงจัดได้มีการสืบสานประเพณีนิยมของจีน โดยการจัดให้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าจีนเพื่อความเป็นสิริมงคล