TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

กำหนดการเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

นายกฯจีน พบปะนักท่องเที่ยวชาวจีนระหว่างเยี่ยมชมวัดโพธิ์

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเยี่ยมเยือนวัดพระเชตุพน มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาร่วมต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

วัดโพธิ์ติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลก

เว็บไซต์ท่องเที่ยวระดับโลกประกาศรางวัล “วัดโพธิ์” ติดอันดับ ๑ สถานที่ท่องเที่ยวในไทย และอันดับ ๘ ในเอเชีย

รองประธานาธิบดี คิวบา เยือนวัดโพธิ์

รองประธานาธิบดีสาธารรัฐคิวบา มิเกล ดิแอซ-คาเนล เยี่ยมวัดโพธิ์ ระหว่างการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

รัฐมนตรีฯ เซเบเลียส เยือนวัดโพธิ์

แคธลีน เซเบเลียส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการสาธารณชนสหรัฐฯ ได้มาเยี่ยมชมวัดโพธิ์

มกุฎราชกุมารเบลเยียมและพระชายาเยือนไทย เสด็จวัดโพธิ์

ประเทศไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม มีความสัมพันธ์กันมายาวนาน ๑๔๕ ปี โดยเบลเยียมเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญอันดับต้นๆของไทย และเพื่อกระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างทั้ง ๒ ประเทศ ตลอดจนเพิ่มพูนความร่วมมือทางการค้าและการ ลงทุน “เจ้าฟ้าชายฟิลิป” มกุฎราชกุมารเบลเยียม และพระชายา “เจ้าหญิงมาทิลด์” ได้เสด็จฯเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ มี.ค. ๒๕๕๖