TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

รูปถ่ายผู้เข้ารับถ้วยพระราชทาน โล่ และเกียรติบัตร

เนื่องในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม และวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

โครงการฝึกงาน "ยุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ ๒"

วัดพระเชตุพนให้การอบรมเยาวชนในโครงการฝึกงาน "ยุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ ๒" 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนวัดพระเชตุพน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยือนวัดพระเชตุพนเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

วัดพระเชตุพนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วัดพระเชตุพนเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมพระราชพิธีบำเพ็ญพระกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ) ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

 

งานวันมาฆบูชา ๒๕๕๗

วัดพระเชตุพน ได้จัดพิธีเวียนเทียน และสวดนพเคราะห์เนื่องในงานวันมาฆบูชา วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณพระอุโบสถ

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๗

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วัดพระเชตุพน ได้จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๗ โดยมีหลากภาคส่วนเข้ามาร่วมพิธีนี้