TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผล กิจกรรมการแข่งขัน 

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ทีมงานข่าวภาคเช้าไทยทีวีสีช่อง ๓ สัมภาษณ์พนักงานวัดโพธิ์

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ทีมงานข่าวภาคเช้าของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ได้เดินทางมาถ่ายทำรายการข่าวที่วัดพระเชตุพน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและมีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วัดพระเชตุพน ซึ่งมีการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ในการทำงานต่างๆ เพื่อให้วัดโพธิ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย

พิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗

วันลาสิกขาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗

งานนมัสการพระพุทธไสยาส ประจำปี ๒๕๕๗

ด้วยคณะสงฑฆ์วัดพระเชตุพน ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนเป็นประธาน ได้จัดงานนักขัตฤกษ์ "นมัสการพระพุทธไสยาส" ซึ่งเป็นประเพณีสงกรานต์เพื่อรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของไทยให้สืบต่อไปอย่างยาวนาน

งานวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ วัดโพธิ์ได้จัดงานวันจักรี ณ พระอุโบสถ

งานวันข้าวก้นบาตร ๖ เมษายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ชมรมศิษย์วัดพระเชตุพนได้จัดงาน วันข้าวก้นบาตร ครั้งที่ ๑๘ ณ ศาลาเลื่อนศักดิ์เจียมอุดม