TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9 แบ่งเป็น รอบแรก จำนวน 9 รูป และผู้สอบผ่านรายวิชา จำนวน 14 รูป/ท่าน รวมทั้งสิ้น 23 รูป/ท่าน

งานวันมาฆบูชา ๒๕๕๗

วัดพระเชตุพน ได้จัดพิธีเวียนเทียน และสวดนพเคราะห์เนื่องในงานวันมาฆบูชา วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณพระอุโบสถ

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๗

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วัดพระเชตุพน ได้จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๗ โดยมีหลากภาคส่วนเข้ามาร่วมพิธีนี้

วัดโพธิ์ต้อนรับคณะผู้เข้าชม "ธรรมะสู่คนทั้งมวล"

วัดโพธิ์ พร้อมคณะพระวิทยากร ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าชม "ธรรมะสู่คนทั้งมวล" ภายใต้โครงการ "ธรรมะสู่คนพิการ" ในวันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ ที่จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

งานเทศกาลตรุษจีนวัดพระเชตุพน

วัดพระเชตุพนถือว่าเป็นวัดอารามหลวงที่มีความสัมพันธ์และเอกลักษณ์ที่ได้รับมาจากวัฒนธรรมจีนอยู่มาก เมื่อถึงวันตรุษจีน ทางวัดจึงจัดได้มีการสืบสานประเพณีนิยมของจีน โดยการจัดให้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าจีนเพื่อความเป็นสิริมงคล

งานมอบวุฒิบัตร-ประกาศณียบัตร และงานวันเด็ก

วันที่ ๑๒ มกราคม ที่ผ่านมา ศพอ. วัดพระเชตุพน จัดงานมอบวุฒิบัตร-ประกาศณียบัตร และงานวันเด็ก