TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

งานนมัสการพระพุทธไสยาส ประจำปี ๒๕๕๗

ด้วยคณะสงฑฆ์วัดพระเชตุพน ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนเป็นประธาน ได้จัดงานนักขัตฤกษ์ "นมัสการพระพุทธไสยาส" ซึ่งเป็นประเพณีสงกรานต์เพื่อรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของไทยให้สืบต่อไปอย่างยาวนาน

งานวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ วัดโพธิ์ได้จัดงานวันจักรี ณ พระอุโบสถ

งานวันข้าวก้นบาตร ๖ เมษายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ชมรมศิษย์วัดพระเชตุพนได้จัดงาน วันข้าวก้นบาตร ครั้งที่ ๑๘ ณ ศาลาเลื่อนศักดิ์เจียมอุดม

งานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๓

งานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๓ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี