TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

รูปถ่ายผู้เข้ารับถ้วยพระราชทาน โล่ และเกียรติบัตร

เนื่องในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม และวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

งานวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ วัดโพธิ์ได้จัดงานวันจักรี ณ พระอุโบสถ

งานวันข้าวก้นบาตร ๖ เมษายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ชมรมศิษย์วัดพระเชตุพนได้จัดงาน วันข้าวก้นบาตร ครั้งที่ ๑๘ ณ ศาลาเลื่อนศักดิ์เจียมอุดม

งานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๓

งานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๓ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วัดโพธิ์ต้อนรับผู้บัญชาการทหารบกเมียนมา

วัดโพธิ์ต้อนรับผู้บัญชาการทหารบกเมียนมาพร้อมภริยา