TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9 แบ่งเป็น รอบแรก จำนวน 9 รูป และผู้สอบผ่านรายวิชา จำนวน 14 รูป/ท่าน รวมทั้งสิ้น 23 รูป/ท่าน

พิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗

วันลาสิกขาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗

งานนมัสการพระพุทธไสยาส ประจำปี ๒๕๕๗

ด้วยคณะสงฑฆ์วัดพระเชตุพน ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนเป็นประธาน ได้จัดงานนักขัตฤกษ์ "นมัสการพระพุทธไสยาส" ซึ่งเป็นประเพณีสงกรานต์เพื่อรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของไทยให้สืบต่อไปอย่างยาวนาน

งานวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ วัดโพธิ์ได้จัดงานวันจักรี ณ พระอุโบสถ

งานวันข้าวก้นบาตร ๖ เมษายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ชมรมศิษย์วัดพระเชตุพนได้จัดงาน วันข้าวก้นบาตร ครั้งที่ ๑๘ ณ ศาลาเลื่อนศักดิ์เจียมอุดม

งานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๓

งานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๓ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน