TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

รูปถ่ายผู้เข้ารับถ้วยพระราชทาน โล่ และเกียรติบัตร

เนื่องในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม และวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

กองถ่ายละครโทรทัศน์จากอินเดียมาถ่ายทำที่วัดโพธิ์

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ กองถ่ายละครโทรทัศน์ ช่อง Star Plus จากประเทศอินเดีย ได้มาถ่ายทำการแสดงที่วัดพระเชตุพน 

TripAdvisor ยกย่องวัดโพธิ์เป็นหนึ่งใน "สถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกกล่าวขานมากที่สุด" ประจำปี ๒๕๕๗

เป็นเกียรติอีกครั้งที่วัดพระเชตุพนได้รับการยกย่องจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวชื่อดัง TripAdvisor ให้เป็นหนึ่งใน "สถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนกล่าวขานมากที่สุด" ประจำปี ๒๕๕๗

ทีมงานข่าวภาคเช้าไทยทีวีสีช่อง ๓ สัมภาษณ์พนักงานวัดโพธิ์

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ทีมงานข่าวภาคเช้าของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ได้เดินทางมาถ่ายทำรายการข่าวที่วัดพระเชตุพน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและมีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วัดพระเชตุพน ซึ่งมีการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ในการทำงานต่างๆ เพื่อให้วัดโพธิ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย

พิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗

วันลาสิกขาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗

งานนมัสการพระพุทธไสยาส ประจำปี ๒๕๕๗

ด้วยคณะสงฑฆ์วัดพระเชตุพน ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนเป็นประธาน ได้จัดงานนักขัตฤกษ์ "นมัสการพระพุทธไสยาส" ซึ่งเป็นประเพณีสงกรานต์เพื่อรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของไทยให้สืบต่อไปอย่างยาวนาน