TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

พุทธศาสนิกชน เตรียมพร้อมจิตใจในการทำความดีในช่วงเดือนแห่งความสุข

         เดือนธันวาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็นเดือนแห่งความสุขเพราะคนทั่วโลกได้มีโอกาสส่งความปรารถดีและความสุขให้แก่กันและกัน   ในการนี้คณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน นำโดยพระราชวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ขอเชิญญาติโยมและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ที่ทางวัดจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

     

งานสวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา

งานสวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา

งานสวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี วันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

งานสวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคมที่ผ่านมา มีพระสงฆ์ วัดพระเชตุพน สวดพระอภิธรรม  และมีเจ้าภาพคือ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

งานบวชเนกขัมมจารี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ภาพบรรยากาศงานบวชเนกขัมมจารี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.โดยพระราชวชิราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายเผยแผ่และรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมบวชกว่า ๑๕๐ ท่าน

 

เทศ ๓ ธรรมาสน์ ในเทศการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ในเทศกาลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดพระเชตุพน  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีการเทศ ๓ ธรรมาสน์ ภายในพระอุโบสถ  โดยมีพระราชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ ป.ธ.9)  วัดสวนพลู  พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ  (ภิรมย์ อคฺคาภิรโม) วัดยานนาวา  และพระครูสิริธรรมภาณ (สุเทพ อภิเทโว) วัดละหาร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา