TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขัน วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑

กิจกรรมการแข่งขัน วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พิธีเปิดการฝึกอบรมประสิทธิภาพพนักงาน

    เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น.ของวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พระเดชพระคุณเจ้า พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ให้ความเมตตากล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมประสิทธิภาพพนักงานวัดพระเชตุพน ณ ศาลา พล.ต.อ.ประเสริฐ-วัดพระเชตุพน ซึ่งการฝึกอบรมพนักงานวัดพระเชตุพนนั้นทางวัดได้มีการจัดขึ้นทุกปี เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรของวัดตั้งใจปฏิบัติงาน ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความทุ่มเท ที่สำคัญคือการอบรมองค์ความรู้ต่างๆ ในด้านให้การบริการให้กับพนักงานวัด ซึ่งการฝึกอบรมจะจัดทั้งหมด ๓ วัน คือ วันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ผู้บริหารระดับสูงของจีนเยือนวัดโพธิ์

    นายเมิ่ง เจี้ยนจู้ มนตรีแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๔- ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย และเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายเมิ่ง เจี้ยนจู้และคณะผู้บริหารระดับสูงจำนวน ๑๕ คน และคณะผู้บริหารระดับกลางจำนวนอีก ๒๐  คน ได้เข้าสักการะพระพุทธไสยยาส (พระนอน) รวมถึงพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ

     ในการนี้พระเดชพระคุณเจ้า พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้หมอบหมายให้พระอุดรคณารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพ และพระมหาอุดม ปญฺญาโภ ฝ่ายทัศนศึกษา เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ใกล้เทศกาลตรุษจีน นักท่องเที่ยวชาวจีนแห่เที่ยววัดโพธิ์คึกคัก

      เหลือเวลาเพียงไม่กี่วัน เทศกาลตรุษจีนกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งในปีนี้ทางวัดพระเชตุพน ได้กำหนดจัดงานเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้น่าจะมีชาวจีนแห่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยเฉพาะที่วัดโพธิ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นจำนวนมาก อันเป็นการสร้างสีสันและบรรยากาศให้กับวัดพระเชตุพนสถานที่ท่องเที่ยวลำดับต้นๆของเมืองไทยในช่วงเวลาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

กำหนดวันพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาบดี

ตามที่ พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้มีลิขิตขอให้นำความกราบบังคลทูล      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ดิสฺสานุกโร ป.ธ.๔) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนั้น ได้มีการนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว  ทรงรับเชิญเสด็จฯ  ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ เมรุหลวงพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

     ในการได้นี้ คณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน จึงขอประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ครอบครัวคุณเจริญศรี บุญยลักษณ์โยธิน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

เมื่อคืนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คุณเจริญศรี บุญยลักษณ์โยธินและครอบครัว ได้เป็นเจ้าภาพงาน

บำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน   แม้งานบำเพ็ญกุศลศพ พระธรรม

ปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน จะล่วงมากว่า ๑๐๐ วันแล้ว แต่ก็ยังมีญาติโยมและคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดีอย่างต่อเนื่อง