TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศการจัดงานเทศกาลตรุษจีนวัดโพธิ์

     เข้าสู่วันที่สาม ของการจัดงานเทศกาลตรุษจีนวัดพระเชตุพน ซึ่งวันนี้ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถือเป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวจีน จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ รวมถึงการไปไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตนเอง วั ดพระเชตุพนหรือวัดโพธิ์ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาไหว้พระเสริมสิริมงคลกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งตอนนี้ทุกท่านก็สามารถเดินทางมากราบไหว้พระที่วัดโพธิ์ได้จนถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วัดโพธิ์จัดงานเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีมะแม

    เมื่อบ่ายวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๙ นาที ซึ่งถือเป็นเวลาดี เวลาอันเป็นมงคล คณะสงฆ์ได้ทำพิธีอัญเชิญรูปหล่อ เสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือ "เสด็จเตี่ย"  ไปยังบริเวณพิธีจัดงานเทศกาลตรุษจีน หน้าพระวิหารพระพุทธไสยยาส โดยมีการจุดประทัดและขบวนเชิดสิงโตนำขบวนแห่  และในเวลา ๑๕.๑๙ น.พระเดชพระคุณเจ้าพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ตัดริบบิ้นทำพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนวัดพระเชตุพน ประจำปี ๒๕๕๘และมีการแสดงโชว์เชิดสิงโต ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของวันตรุษจีนให้กับแขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวได้ชม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

วัดโพธิ์อีกหนึ่งสถานที่สำคัญในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ต้องมาเยือน

       อาจารย์คฑา ชินบัญชร นักโหราศาสตร์ชื่อดัง ได้จัดกรุ๊ปนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มผู้บริหารของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต  ไหว้พระเสริมสิริมงคลสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งวัดโพธิ์ก็ถือเป็นหนึ่งสถานที่สำคัญที่คนไทยเชื้อสายจีนและคนจีน นิยมมาไหว้พระศักดิ์สิทธิ์กันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพระพุทธเทวปฏิมากร ซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถ

วัดพระเชตุพนจัดสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕และ บ.ศ.๔

     ในวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์์ ๒๕๕๘ วัดพระเชตุพน ได้ดำเนินการจัดสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ในชั้นประโยค ป.ธ.๕และประโยค บ.ศ.๔ ซึ่งก่อนที่พระภิกษุและสามเณรจะเริ่มการสอบในภาคบ่าย พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนได้ให้โอวาทและตรวจเยี่ยมสนามสอบ ที่จัดไว้บริเวณโดยรอบพระระเบียงพระอุโบสถ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพระผู้เข้าสอบทุกรูป

พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕

    เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม  ได้นำพระบัญชาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ดำรงตำแหน่งปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕