TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

กำหนดการเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

งานบวชเนกขัมมจารี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ภาพบรรยากาศงานบวชเนกขัมมจารี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.โดยพระราชวชิราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายเผยแผ่และรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมบวชกว่า ๑๕๐ ท่าน

 

เทศ ๓ ธรรมาสน์ ในเทศการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ในเทศกาลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดพระเชตุพน  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีการเทศ ๓ ธรรมาสน์ ภายในพระอุโบสถ  โดยมีพระราชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ ป.ธ.9)  วัดสวนพลู  พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ  (ภิรมย์ อคฺคาภิรโม) วัดยานนาวา  และพระครูสิริธรรมภาณ (สุเทพ อภิเทโว) วัดละหาร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ร่วมงานสวดพระอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาส

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมงานสวดพระอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาส พระธรรมปัญญาบดี ในฐานะผู้แทนพระองค์เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยมเป็นจำนวนมาก

รวมภาพบรรยากาศงานสวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี

รวมภาพงานสวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี

พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระธรรมปัญญาบดี

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เวลา ๑๖.๓๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้โปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน