TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผล กิจกรรมการแข่งขัน 

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

นักศึกษาพยาบาลทัศนศึกษาวัดโพธิ์

      วัดโพธิ์ นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศแล้ว ยังเป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิชาของไทยในหลายสาขา  ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ที่ผ่านมา  นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน ๖๒ คน ได้มาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์

เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี

      เมื่อเวลา ๑๘.๓๐ น. ของคืนวันอีงคารที่  ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  พระเทพสารเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  โดยมีคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ร่วมสวดพระอภิธรรม

ปิดเทอมภาคฤดูร้อนเชิญชวนเยาวชนไทยบวชสามเณร

    ในช่วงที่เด็กๆจากโรงเรียนต่างๆ เริ่มทยอยปิดเทอม ทางคณะะสงฆ์วัดพระเชตุพนก็ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อเยาวชนไทยขึ้นมา นั่นก็คือกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ และในขณะนี้ทางวัดพระเชตุพนกำลังรับสมัครบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

    สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระเชตุพน  โทรศัพท์ ๐๒.๒๒๖-๔๘๘๗,หรือ สำนักงานวัดพระเชตุพน ตึกกวีเหวียนระวี  โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖-๐๓๓๕

เณรน้อยเที่ยววัดโพธิ์

       เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคมที่ผ่านมา  สามเณร ๗๒ รูปจากวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  ที่เป็นนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เดินทางมาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์ โดยมี พระชัยพร จากแผนกทัศนศึกษา เป็นพระวิทยากรนำชมและบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวัดประจำรัชกาลที่ ๑ ที่เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกแห่งนี้ 

ประมวลภาพการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

     ภาพบรรยากาศการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ที่คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี