TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9 แบ่งเป็น รอบแรก จำนวน 9 รูป และผู้สอบผ่านรายวิชา จำนวน 14 รูป/ท่าน รวมทั้งสิ้น 23 รูป/ท่าน

เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี

      เมื่อเวลา ๑๘.๓๐ น. ของคืนวันอีงคารที่  ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  พระเทพสารเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  โดยมีคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ร่วมสวดพระอภิธรรม

ปิดเทอมภาคฤดูร้อนเชิญชวนเยาวชนไทยบวชสามเณร

    ในช่วงที่เด็กๆจากโรงเรียนต่างๆ เริ่มทยอยปิดเทอม ทางคณะะสงฆ์วัดพระเชตุพนก็ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อเยาวชนไทยขึ้นมา นั่นก็คือกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ และในขณะนี้ทางวัดพระเชตุพนกำลังรับสมัครบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

    สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระเชตุพน  โทรศัพท์ ๐๒.๒๒๖-๔๘๘๗,หรือ สำนักงานวัดพระเชตุพน ตึกกวีเหวียนระวี  โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖-๐๓๓๕

เณรน้อยเที่ยววัดโพธิ์

       เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคมที่ผ่านมา  สามเณร ๗๒ รูปจากวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  ที่เป็นนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เดินทางมาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์ โดยมี พระชัยพร จากแผนกทัศนศึกษา เป็นพระวิทยากรนำชมและบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวัดประจำรัชกาลที่ ๑ ที่เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกแห่งนี้ 

ประมวลภาพการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

     ภาพบรรยากาศการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ที่คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพบรรยากาศการจัดตั้งโรงทานแก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว

     ตามที่วัดพระเชตุพนได้จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้จัดตั้งโรงทานและให้บริการอาหารฟรีแก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาเที่ยววัดโพธิ์