TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผล กิจกรรมการแข่งขัน 

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระครูอุดมสังวร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน วันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘

     ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระครูอุดมสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร ป.ธ.๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในช่วงสายของวันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ อันเป็นการบำเพ็ญกุศลวันสุดท้าย ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิง ในเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานคุรุสภา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระครูอุดมสังวร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘

           ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระครูอุดมสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร ป.ธ.๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในคืนวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  

งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระครูอุดมสังวร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

     เมื่อคืนวันที่ ๗ และ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระครูอุดมสังวร (พ.ม. อุดม พุฒเกิดพันธุ์) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ที่มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนและสามเณรที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ร่วมลงนามถวายพระพร

     เมื่อเช้าวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น.คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระวิเชียรธรรมคุณาธาร หัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมพระอาจารย์ และสามเณรจำนวน ๘๒ รูป ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลา ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช