TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

รูปถ่ายผู้เข้ารับถ้วยพระราชทาน โล่ และเกียรติบัตร

เนื่องในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม และวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

เปิดงานยิ่งใหญ่ สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ณ วัดพระเชตุพน

     เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนายวีระ โรนจ์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดงานสงกรานต์ นมัสการพระพุทธไสยาส  ณ บริเวณด้านหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาส พร้อมกันนี้ทางคณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมสังวร(อุดม อุตฺตมวีโร ป.ธ.๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

     เมื่อเวลา ๑๗.๐๐น.ของวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ฌาปนสถานคุรุสภา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

 

งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระครูอุดมสังวร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน วันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘

     ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระครูอุดมสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร ป.ธ.๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในช่วงสายของวันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ อันเป็นการบำเพ็ญกุศลวันสุดท้าย ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิง ในเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานคุรุสภา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระครูอุดมสังวร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘

           ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระครูอุดมสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร ป.ธ.๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในคืนวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา