TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

บำเพ็ญกุศลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2561

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 - วันที่ 2 มกราคม 2562

สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

พระราชเวทีรับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๒

      เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๒   ทั้งนี้คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้ร่วมแสดงมุทิตา

ภาพงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน คืนวันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

     เมื่อคืนวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุ๊ป นำโดย คุณวีริศ-คุณพิมพ์วิภา  สกุลชัยวาณิชย์และครอบครัว รวมถึงคุณมงคล สิมะโรจน์ และคุณหญิงเสริมศรี บุนนาค ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนในการนี้พระราชธรรมสุนทรและพระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนได้ให้การต้อนรับ

พระธรรมไตรโลกาจารย์และคณะสงฆ์วัดราชประดิษฐร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

     เมื่อคืนวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระธรรมไตรโลกาจารย์  เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และคณะสงฆ์วัดราชประดิษฐ พร้อมด้วยพระอุดรคณารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนและพล.อ.ชัชชม กันหลง ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญานิช) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  โดยพิธีสวดพระอภิธรรม จะมีไปจนถึงวันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ต่อไป

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนร่วมบริจาคปัจจัยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ร่วมกับพระภิกษุและคณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัย จำนวน ๑,๐๖๘,๔๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ให้ความเมตตาเป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค พร้อมประทานใบอนุโมทนาบัตรให้กับผู้บริจาค

ปิดเทอม เที่ยววัดโพธิ์

      หนึ่งในกิจกรรมช่วงปิดเทอมของเด็กๆ ก็คือการทัศนศึกษา  ซึ่งวัดโพธิ์คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับทุกเพศทุกวัย  ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายนที่ผ่านมา มีสถาบันภาษานำเด็ก ๆ อายุ ๗ - ๑๐  ปี จำนวนกว่า ๒๐ คน มาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์  โดยมีพระมหานพรัตน์ เป็นผู้นำชมและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของวัดอารามหลวงแห่งนี้ ทั้งในแง่ประว้ติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดทางพุทธศาสนา เช่น การนั่งสมาธิ การภาวนา  ที่ทำให้เด็กๆ เหล่านี้ได้ซึมซับและนำไปเป็นแนวปฏิบัติต่อไปในภายภาคหน้า