TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผล กิจกรรมการแข่งขัน 

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ นำผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยUtahเยี่ยมชมวัดโพธิ์

     เมื่อบ่ายวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ  นายกองค์กรนิสิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยประธาน ผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Utah State ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมความสวยงามของวัดพระเชตุพน ในการนี้พระสุธีธรรมานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ให้ความเมตตาเป็นผู้นำชม รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของวัดโพธิ์ ซึ่งถือเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญยิ่งของเมืองไทย

 

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดาถวาย พระพุทธนาคินทรารักษ์

     เมื่อบ่ายวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดาและกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก"พระพุทธนาคินทรารักษ์" ขนาดหน้าตัก ๖๐ นิ้ว แล้วเสร็จ และได้นำมาถวายเพื่อประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน ในการนี้ พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้มอบหมายให้พระอุดรคณารักษ์และพระครูวิริยธำรงค์ เป็นตัวแทนคณะสงฆ์รับมอบดังกล่าว 

การประชุมร่วมเพื่ออนุรักษ์รูปปั้นฤาษีดัดตนรัชกาลที่ ๓

     เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ พระอุดรคณารักษ์และพระมหาอุดม ปญฺญาโภ ได้รับมอบหมายจากพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ให้เข้าประชุมร่วมกับนายประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหารือร่วมกันเรื่องการอนุรักษ์รูปหล่อฤาษีดัดตน สมัยรัชกาลที่ ๓ จำนวน ๘๐ ท่า ณ ห้องประชุม หอสมุดว.ผ.ต. วัดพระเชตุพน

 

ภาพบรรยากาศ วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ที่วัดโพธิ์

ประมวลภาพกิจกรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” ณ วัดพระเชตุพน ในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ที่ผ่านมา ตั้งแต่พิธีเปิดงาน  การแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเทพวีราภรณ์    การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ   การสาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา   ภาพพิธีมอบรางวัลนักเรียนที่เข้าแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  การเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ  และการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระสุธีธรรมานุวัตร

 

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

     ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของโลก      การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ช่วงเช้า เช่น การสาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา  การแข่งขันสวดมนต์หมู่  สวดโอ้เอ้วิหารราย และการเวียนทียนรอบพระอุโบสถ ที่จะเริ่มเวียนเทียนในเวลา ๒๐.๐๐ น. ในการนี้จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชาโดยพร้อมกัน