TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

รูปถ่ายผู้เข้ารับถ้วยพระราชทาน โล่ และเกียรติบัตร

เนื่องในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม และวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เ มาศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในวัดโพธิ์

     เมื่อเช้าของวันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามาทัศนศึกษา ณ วัดพระเชตุพน ทั้งนี้พระมหาอุดม ปญฺญาโภ แผนกทัศนศึกษา ได้ให้ความเมตตาบอกเล่าเรื่องราวที่สำคัญเกี่ยวกับวัดพระเชตุพน

กรมศิลปากรเริ่มบูรณะรอยร้าวฝ่าพระบาทพระพุทธไสยาส

      ด้วยความสวยงามขององค์พระพุทธไสยาส หรือพระนอนวัดโพธิ์ ล้วนเป็นจุดหมายสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเพื่อนมัสการและชมความงามของพระนอนวัดโพธิ์อย่างไม่ขาดสาย และล่าสุดเมื่อช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมาได้มีรอยร้าวเกิดขึ้นบริเวณฝ่าพระบาทขององค์พระนอน   โดยในเบื้องต้นจากการตรวจสอบของกรมศิลปากรน่าจะเกิดจากสาเหตุแรงสั่นสะเทือนในขณะที่รถขนาดใหญ่วิ่งผ่านไปมาบนท้องถนน

ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๔ รอบ พระราชเวที

      เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๔ รอบพระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน รองเจ้าคณะภาค ๑๒  ณ ห้องประชุมสงฆ์  คณะ น.๑๖   ในการนี้พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนและคณะศิษยานุศิษย์ได้เข้าแสดงมุทิตาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

   ในการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อมและนับเป็นเกียรติอันสูงสุดต่อพระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน(ผู้ถึงแก่มรณภาพ) คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน และคณะศิษยานุศิษย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

ประมวลภาพตลอด ๙ เดือนงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระธรรมปัญญาบดี

     ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  จนถึงวันสุดท้ายคือวันออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช ) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๒๕๐ วัน จึงขอรวบรวมภาพบรรยากาศการจัดงานทั้งหมดตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสุดท้ายคือวันอัญเชิญอัฐิพระธรรมปัญญาบดี มาตั้งบูชาไว้ ณ คณะ ต.๓๔ ให้คณะศิษยานุศิษย์ได้ชมอีกครั้ง