TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

งานสมโภชพระอาราม 230 ปี

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2561

เวลา 10.00 - 22.00 น.

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2561

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 1

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน

กำหนดการ...

ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สปป.ลาว
ตั้งแต่วันที่ 6-22 สิงหาคม พ.ศ. 256
ณ สำนักงานวัดพระเชตุพน