TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

พระธรรมไตรโลกาจารย์และคณะสงฆ์วัดราชประดิษฐร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

     เมื่อคืนวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระธรรมไตรโลกาจารย์  เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และคณะสงฆ์วัดราชประดิษฐ พร้อมด้วยพระอุดรคณารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนและพล.อ.ชัชชม กันหลง ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญานิช) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  โดยพิธีสวดพระอภิธรรม จะมีไปจนถึงวันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ต่อไป

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนร่วมบริจาคปัจจัยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ร่วมกับพระภิกษุและคณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัย จำนวน ๑,๐๖๘,๔๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ให้ความเมตตาเป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค พร้อมประทานใบอนุโมทนาบัตรให้กับผู้บริจาค

ปิดเทอม เที่ยววัดโพธิ์

      หนึ่งในกิจกรรมช่วงปิดเทอมของเด็กๆ ก็คือการทัศนศึกษา  ซึ่งวัดโพธิ์คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับทุกเพศทุกวัย  ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายนที่ผ่านมา มีสถาบันภาษานำเด็ก ๆ อายุ ๗ - ๑๐  ปี จำนวนกว่า ๒๐ คน มาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์  โดยมีพระมหานพรัตน์ เป็นผู้นำชมและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของวัดอารามหลวงแห่งนี้ ทั้งในแง่ประว้ติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดทางพุทธศาสนา เช่น การนั่งสมาธิ การภาวนา  ที่ทำให้เด็กๆ เหล่านี้ได้ซึมซับและนำไปเป็นแนวปฏิบัติต่อไปในภายภาคหน้า

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้ารับฟังธรรม

      เมื่อเช้าวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง นำโดย คุณพิณวิภา  หลายสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายในการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวนกว่า ๕๐ คน  เข้านมัสการพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ และรับฟังการบรรยายธรรมหัวข้อ "อิทธิบาททางแห่งความสำเร็จ” โดย พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

ฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๔ ปี พระสุธีธรรมานุวัตร

     เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ให้ความเมตตาอย่างสูงเดินทางมาเพื่อร่วมฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๔ ปี ของพระสุธีธรรมานุวัตร โดยมีพระราชจริยาภรณ์ พระอุดรคณารักษ์  พระสุธีธรรมานุวัตร และพระสงฆ์-สามเณร วัดพระเชตุพน ร่วมถวายการต้อนรับ