TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9 แบ่งเป็น รอบแรก จำนวน 9 รูป และผู้สอบผ่านรายวิชา จำนวน 14 รูป/ท่าน รวมทั้งสิ้น 23 รูป/ท่าน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วัดโพธิ์ต้อนรับผู้บัญชาการทหารบกเมียนมา

วัดโพธิ์ต้อนรับผู้บัญชาการทหารบกเมียนมาพร้อมภริยา 

โครงการฝึกงาน "ยุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ ๒"

วัดพระเชตุพนให้การอบรมเยาวชนในโครงการฝึกงาน "ยุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ ๒" 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนวัดพระเชตุพน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยือนวัดพระเชตุพนเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

วัดพระเชตุพนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วัดพระเชตุพนเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมพระราชพิธีบำเพ็ญพระกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ) ณ วัดบวรนิเวศวิหาร