TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

กำหนดการเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

งานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๓

งานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๓ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วัดโพธิ์ต้อนรับผู้บัญชาการทหารบกเมียนมา

วัดโพธิ์ต้อนรับผู้บัญชาการทหารบกเมียนมาพร้อมภริยา 

โครงการฝึกงาน "ยุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ ๒"

วัดพระเชตุพนให้การอบรมเยาวชนในโครงการฝึกงาน "ยุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ ๒" 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนวัดพระเชตุพน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยือนวัดพระเชตุพนเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา