TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

แสดงธรรมในวันพระ

เป็นประจำทุกวันธรรมสวนะ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนได้แสดงธรรมเพื่อให้ญาติโยม ได้ร่วมถือศีล ฟังธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี และในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานี้ พระมหาประเชิญ ปัญญาวุโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนและพระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม ได้แสดงพระธรรมเทศนา แบบปุจฉา-วิสัชนา เรื่อง "วรรณาโรหชาดก" ่ที่ว่าด้วยเรื่องวาจาส่อเสียด แก่ญาติโยมที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา บริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ วัดพระเชตุพน

ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์.

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ที่ผ่านมา โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์. ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมกว่า ๒๐๐ คน เดินทางมาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์แห่งนี้  และเช่นเดียวกับที่ผ่านมา ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนได้จัดให้มีพระวิทยากรมาให้ข้อมูลกับนักเรียนตลอดการทัศนศึกษาครั้งนี้

ต้อนรับคณะนักเรียนจากจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะนักเรียนมัธยมกว่า ๓๐๐ คนจากโรงเรียนกาญนาภิเษก นครปฐม  ได้เดินทางมาที่วัดพระเชตุพน โดยมีพระอาจารย์ของวัดโพธิ์เป็นผู้นำชมสถานที่  ซึ่งการได้มาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเช่นนี้ จะทำให้เยาวชนของชาติได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับคนไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วัดโพธิ์ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม

ทริปแอดไวเซอร์ เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดในโลกประกาศรางวัลสุดยอดที่ท่องเที่ยว โดยเน้นสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะยอดนิยมทั่วโลก ได้มอบรางวัลประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมให้แก่วัดโพธิ์

นักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษามาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายนที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๗๐ คนมาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์เพื่อศึกษาสถานที่สำคัญภายในวัด