TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

รูปถ่ายผู้เข้ารับถ้วยพระราชทาน โล่ และเกียรติบัตร

เนื่องในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม และวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ต้อนรับคณะนักเรียนจากจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะนักเรียนมัธยมกว่า ๓๐๐ คนจากโรงเรียนกาญนาภิเษก นครปฐม  ได้เดินทางมาที่วัดพระเชตุพน โดยมีพระอาจารย์ของวัดโพธิ์เป็นผู้นำชมสถานที่  ซึ่งการได้มาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเช่นนี้ จะทำให้เยาวชนของชาติได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับคนไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วัดโพธิ์ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม

ทริปแอดไวเซอร์ เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดในโลกประกาศรางวัลสุดยอดที่ท่องเที่ยว โดยเน้นสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะยอดนิยมทั่วโลก ได้มอบรางวัลประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมให้แก่วัดโพธิ์

นักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษามาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายนที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๗๐ คนมาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์เพื่อศึกษาสถานที่สำคัญภายในวัด

บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๘ ปี พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าไตร จำนวน ๑ ไตร น้ำสรง พร้อมพุ่มดอกบัว ๑ พาน ถวายพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เนื่องในพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๘ ปี

สมาคมคนพิการจากที่ต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๗  ได้มีสมาคมคนพิการจากที่ต่างๆเช่น สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา, สมาคมผู้ปกครองคนออทิสซึม,สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย,สมาคมผู้พิการไทยรวมใจพัฒนา และโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมไหว้พระ ฟังธรรมที่วัดพระเชตุพน เป็นจำนวนรวม ๑๒๐ คน.