TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

พุทธศาสนิกชนร่วมทำความสะอาดกำแพงวัด

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน ร่วมกับบริษัทกระทิงแดง จำกัด และหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณกำแพงวัดโดยรอบทั้ง ๔ ด้าน

จัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ในการจัดงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา คณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน ได้สาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมกันนี้ทางวัดพระเชตุพน ได้เชิญโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมการจัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งมีโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาที่วัดโพธิ์

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา วัดพระเชตุพน หรือวัดโพธิ์ได้จัดเปิดงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและสัปดาห์วันเข้าพรรษา ครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรก ที่ทางวัดได้จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษาประจำราศีเกิด

ซึ่งการเปิดงานในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าพระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกาและพระเดชพระคุณเจ้าพระราชวชิราภรณ์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีญาติโยมและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

งานฉลองอายุวัฒนมงคล พระราชวชิราภรณ์ และพระครูวินัยธร อัฏฐพร

เมื่อวันที่ ๒๙  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ผ่านมา พระราชวชิราภรณ์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพน ได้มีอายุวัฒนมงคลครบ ๗๕ ปี พระเถระชั้นผู้ใหญ่ และพระสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้ร่วมกันแสดงมุทิตาแด่พระคุณเจ้าอย่างต่อเนื่อง  และในวันถัดมาคือวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ พระครูวินัยธร อัฏฐพร ฐิตวิริโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพน ก็มีอายุวัมนมงคลครบ ๕ รอบ ซึ่งในงานมงคลดังกล่าวได้มีญาติโยมและคณะผู้ศรัทธา เข้าร่วมแสดงมุทิตาเป็นจำนวนมาก

แสดงธรรมในวันพระ

เป็นประจำทุกวันธรรมสวนะ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนได้แสดงธรรมเพื่อให้ญาติโยม ได้ร่วมถือศีล ฟังธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี และในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานี้ พระมหาประเชิญ ปัญญาวุโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนและพระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม ได้แสดงพระธรรมเทศนา แบบปุจฉา-วิสัชนา เรื่อง "วรรณาโรหชาดก" ่ที่ว่าด้วยเรื่องวาจาส่อเสียด แก่ญาติโยมที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา บริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ วัดพระเชตุพน