TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผล กิจกรรมการแข่งขัน 

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

คุณกฤษณะ มาถ่ายทำรายการโทรทัศน์ที่วัดโพธิ์

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๕๗ นี้ทางวัดพระเชตุพน โดยพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้มอบหมายให้พระสุธีธรรมานุวัตร ได้ให้สัมภาษณ์คุณกฤษณะ ละไล พิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดัง ที่ได้เดินทางมาถ่ายทำรายการโทรทัศน์และสัมภาษณ์เจ้าคุณเทียบ

 

คณะสงฆ์รับเทียนแพและดอกไม้สดพระราชทาน

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์นำพานเทียนแพและดอกไม้สดพระราชทาน เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดโพธิ์

พุทธศาสนิกชนร่วมทำความสะอาดกำแพงวัด

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน ร่วมกับบริษัทกระทิงแดง จำกัด และหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณกำแพงวัดโดยรอบทั้ง ๔ ด้าน

จัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ในการจัดงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา คณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน ได้สาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมกันนี้ทางวัดพระเชตุพน ได้เชิญโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมการจัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งมีโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาที่วัดโพธิ์

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา วัดพระเชตุพน หรือวัดโพธิ์ได้จัดเปิดงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและสัปดาห์วันเข้าพรรษา ครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรก ที่ทางวัดได้จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษาประจำราศีเกิด

ซึ่งการเปิดงานในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าพระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกาและพระเดชพระคุณเจ้าพระราชวชิราภรณ์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีญาติโยมและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก