TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เทศ ๓ ธรรมาสน์ ในเทศการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ในเทศกาลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดพระเชตุพน  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีการเทศ ๓ ธรรมาสน์ ภายในพระอุโบสถ  โดยมีพระราชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ ป.ธ.9)  วัดสวนพลู  พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ  (ภิรมย์ อคฺคาภิรโม) วัดยานนาวา  และพระครูสิริธรรมภาณ (สุเทพ อภิเทโว) วัดละหาร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ร่วมงานสวดพระอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาส

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมงานสวดพระอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาส พระธรรมปัญญาบดี ในฐานะผู้แทนพระองค์เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยมเป็นจำนวนมาก

รวมภาพบรรยากาศงานสวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี

รวมภาพงานสวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี

พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระธรรมปัญญาบดี

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เวลา ๑๖.๓๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้โปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

คุณกฤษณะ มาถ่ายทำรายการโทรทัศน์ที่วัดโพธิ์

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๕๗ นี้ทางวัดพระเชตุพน โดยพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้มอบหมายให้พระสุธีธรรมานุวัตร ได้ให้สัมภาษณ์คุณกฤษณะ ละไล พิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดัง ที่ได้เดินทางมาถ่ายทำรายการโทรทัศน์และสัมภาษณ์เจ้าคุณเทียบ