TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขัน วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑

กิจกรรมการแข่งขัน วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ร่วมงานสวดพระอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาส

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมงานสวดพระอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาส พระธรรมปัญญาบดี ในฐานะผู้แทนพระองค์เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยมเป็นจำนวนมาก

รวมภาพบรรยากาศงานสวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี

รวมภาพงานสวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี

พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระธรรมปัญญาบดี

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เวลา ๑๖.๓๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้โปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

คุณกฤษณะ มาถ่ายทำรายการโทรทัศน์ที่วัดโพธิ์

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๕๗ นี้ทางวัดพระเชตุพน โดยพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้มอบหมายให้พระสุธีธรรมานุวัตร ได้ให้สัมภาษณ์คุณกฤษณะ ละไล พิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดัง ที่ได้เดินทางมาถ่ายทำรายการโทรทัศน์และสัมภาษณ์เจ้าคุณเทียบ

 

คณะสงฆ์รับเทียนแพและดอกไม้สดพระราชทาน

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์นำพานเทียนแพและดอกไม้สดพระราชทาน เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดโพธิ์