TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ ๑‏

    เมื่อเช้าวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันจักรี ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน คณะกรรมการมูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนได้จัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ ๑และ ในช่วงบ่ายวันเดียวกันทางสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนได้จัดงานประชุมใหญ่ และงานวันข้าวกันบาตร ครั้งที่ ๑๙  เพื่อให้บรรดาสมาชิกของสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนได้รับทราบผลการดำเนินงานและ พบปะสังสรรค์พูดคุย ซึ่งบรรดาภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ ๑

     เนื่องในวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน คณะกรรมการมูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" สมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนและคณะศิษยานุศิษย์ กำหนดจัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑ ) ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อวัดพระเชตุพนและพระพุทธศาสนา ในการนี้จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานโดยพร้อมกัน

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่๓

     เนื่องในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ของพระองค์ท่านที่มีต่อวัดพระเชตุพนและพระพุทธศาสนา ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนจึงได้จัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๓ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน  

รายการ "เด็ดข่าวเด่น" ช่อง ๗ บันทึกเทปโทรทัศน์ที่วัดโพธิ์

     เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ รายการ "เด็ดข่าวเด่น"  ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗  เป็นประจำ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๕๐๐ -๑๕.๓๐ น.ได้เดินทางมาบันทึกทปโทรทัศน์ที่วัดพระเชตุพนหรือวัดโพธิ์

๑ วันของสามเณรภาคฤดูร้อนวัดพระเชตุพน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมรังสี”

      นี่่เป็นภาพบรรยากาศการฝึกปฏิบัติธรรม ของสามเรณที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ของวัดพระเชตุพน ณ ศูนย์ ปฏิบัติธรรม "ธรรมรังสี"  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี