TH | EN

ข่าวและกิจกรรม

บำเพ็ญกุศลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2561

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 - วันที่ 2 มกราคม 2562

สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผล กิจกรรมการแข่งขัน 

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

งานสมโภชพระอาราม 230 ปี

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2561

เวลา 10.00 - 22.00 น.

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2561

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 1

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน

กำหนดการ...

ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สปป.ลาว
ตั้งแต่วันที่ 6-22 สิงหาคม พ.ศ. 256
ณ สำนักงานวัดพระเชตุพน

ประกาศสรุปผลการแข่งขัน วันที่ 26 ก.ค. 61

กิจกรรมการแข่งขัน วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รูปถ่ายผู้เข้ารับถ้วยพระราชทาน โล่ และเกียรติบัตร

เนื่องในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม และวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรม เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา" ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรม เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา"
วันที่อังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ ๙

วันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม และวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9 แบ่งเป็น รอบแรก จำนวน 9 รูป และผู้สอบผ่านรายวิชา จำนวน 14 รูป/ท่าน รวมทั้งสิ้น 23 รูป/ท่าน

พิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2561

พิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (สายพองยุบ) ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนา วัดพระเชตุพน บริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม

"พรุ่งนี้กับชาติหน้า ไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อน หากชาตินี้คุณพลาดการปฏิบัติไป เกิดชาติใหม่คุณแน่ใจหรือว่า จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนาและได้โอกาสเช่นนี้อีก"....สำนักปฏิบัติธรรม วัดพระเชตุพน โดย พระมหาอนนท์ โพธิเมธี ป.ธ.๙ .

เปิดรับสมัครเยาวชน ที่มีอายุ ระหว่าง 10 - 15 ปี เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ วัดพระเชตุพน ประจำปี 2561

.....รับสมัครเพียง 99 รูปเท่านั้น เริ่ม สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

เอกสารที่ต้องเตรียม

๑. สำเนาทะเบียนบ้าน

๒. สำเนาบัตรประชาชน

๓. รูปถ่าย

สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ สำนักงานวัดพระเชตุพน ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน ....

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ปี ๒๕๖๐

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๙-๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

กำหนดการเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันมูลนิธีสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ หอประชุมสงฆ์ น.๑๖

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

โครงการบวชสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

วันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

วันวิสาขบูชา และวันอัฏฐมีบูชา

วันที่ ๑๐ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

กำหนดการบำเบ็ญกุศลรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๑

งานบำเบ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

งานบำเบ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๑

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐

งานบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร - น้ำปานะ

โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน

๒๖ มีนาคม - ๙ เมษายน 2560

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2560

อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2560

ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม วันมาฆบูชา

อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 10-11-12 กุมภาพันธ์ 2560

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วัดพระเชตุพน มีพระเถระระดับ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช ๒ รูป และตั้งพระราชาคณะชั้นสามัญอีก ๑ รูป มีดังนี้
๑. พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗) กุฏิคณะเหนือ น.๑
๒. พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙) กุฏิคณะกลาง ก.๑๙
๓. พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ (ประเสริฐ กิตฺติเสฏฺโฐ ป.ธ.๔) กุฏิคณะกลาง ก.๗

วัดพระเชตุพน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยมีการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ทำวัตรสวดมนต์ ฟังบรรยายธรรม ตักบาตรอาหารแห้ง เป็นต้น ตลอดวันที่ 4-6 ธันวาคมนี้

เนื่องในวาระ พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

โดย วัดพระเชตุพนปีนี้ ได้รับพระราชทาน โปรดเกล้า ฯ เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์
ถึง ๓ รูป ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ด้วยกัน อันได้แก่  พระวิเชียรธรรมคุณาธาร , พระสุธีธรรมานุวัตร และ พระครูฌานวิรัต

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดย พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาส ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาพงศาชำนาญกิจ เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น. ซึ่งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนี้ ในทุก ๆ วันพฤหัสบดี

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดย พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาส
ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ณ ศาลาพงศาชำนาญกิจ เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น.
ซึ่งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนี้ ในทุก ๆ วันพฤหัสบดี (ซึ่งตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต)
----------------
ในวันนี้
- คุณลักขณา รักธรรม และครอบครัว
- คณะศรัทธาจากลาดปลาเค้า-รามอินทรา
ร่วมเป็นเจ้าภาพ

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ปี ๒๕๕๙

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๙-๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม

เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุลศล แด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๔-๕-๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

กิจกรรมลอยกระทง ๓ พระอารามหลวง

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

พิธีพุทธาภิเษก และอาบน้ำเพ็ญ วันลอยกระทง

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 

งานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลยเดช

ณ ศาลาพงศาชำนาญกิจ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ

ณ ศาลาพงศาชำนาญกิจ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นตนไป

เทศน์มหาชาติวัดโพธิ์ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๘ - ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๑

วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

ณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

กำหนดการ....

พิธีบวชเนกขัมมจารีเฉลิมพระกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ

วันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน

งานครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๑๔ พระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย)

วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ หอประชุมสงฆ์ น. ๑๖ วัดรพระเชตุพน

กิจกรรมการแข่งขัน วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๙

กิจกรรมการแข่งขัน วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี

พระเทพวีราภรณ์ 
(สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙,พธ.ด.)
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขัน

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันวิสาขบูชา และวันอัฏฐมีบูชา

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประมวลภาพงาน ๑๐๐ ปีชาตกาล

พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร)

อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน องค์ที่ ๑๔

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประการผลการแข่งขัน

งานวันวิสาขบูชา และวันอัฏฐมีบูชา

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

งานบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ปี ๒๕๕๙

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม "วันมาฆบูชา"

วันที่ ๒๑-๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ๖
สนามสอบที่สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

พิธีเปิดงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ - วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙

 

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๙-๑๐-๐๐ ธันวามคม พ.ศ.๒๕๕๙

(ดาวน์โหลดรูปผู้เข้ารับทุนและรางวัลทั้งหมด)

งานฉลองเปรียญธรรม สำนักเรียนวัดพระเชตุพน

วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน

งานบำเพ็ญกุศลถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน

พิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ และเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ

พิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ทั้ง ๔ และเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

พิธีบวชเนกขัมมจารี เฉลิมพระเกียรติ

พิธีบวชเนกขัมมจารี เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

ดาวน์โหลดใบสมัคร และเบียบการต่างๆ

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๘ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

งานแถลงข่าว "River Festival 2015 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม"

กิจกรรมงาน "River Festival 2015 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม"  โดยกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น.

ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ท่ามหาราช ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ด และเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์

ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.

เทศน์มหาชาติประจำปี ๒๕๕๘ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคมและวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.ณ พระระเบียงพระอุโบสถ

งานบำเพ็ญกุศลถวายเนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต ๒๐๖ ปี รัชกาลที่ ๑

งานบำเพ็ญกุศลถวายเนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต ๒๐๖ ปี รัชกาลที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

พิธีบวชเนกขัมมจารี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี พระเทพวีราภรณ์ เป็นประธานในพิธี

พิธีบวชเนกขัมมจารี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พระเทพสารเวที ปฏิบัติศาสนกิจ ในพระภารกิจของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระเทพสารเวที ปฏิบัติศาสนกิจ ในพระภารกิจของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๕๘

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดพระเชตุพน

กิจกรรมวันเข้าพรรษาวัดพระเชตุพน

พิธีตักบาตรดอกไม้และการอธิฐานเข้าพรรษาของพระสงฆ์วัดพระเชตุพน

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา   
   

พิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา

 ตั้งแต่ วันที่ ๒๒ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

งานบำเพ็ญกุศล วันมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ หอประชุมสงฆ์ น.๑๖ 

พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นเจ้าภาพถวายห้อง และเปิดป้ายห้องสำนักงานภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดยมี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานรับมอบและเปิดป้ายห้อง มีพระเทพวีราภรณ์เป็นเจ้าภาพถวายห้อง และมีคณาจารย์ เจ้า้หน้าที่และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมรับมอบห้อง

งานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๗๖ ปี พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

งานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครอบ ๗๖ ปี,ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน,

พระราชาคณะชั้นเทพ,ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (พธ.ด.)

 และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕

วันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและฟังธรรมในวันอัฏฐมีบูชา

      เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ร่วมจัดกิจกรรมสำคัญๆทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา (วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน)

       ซึ่งนอกจากแสดงพระธรรมเทศนาประจำวันพระตามปกติแล้ว  ในช่วงค่ำได้มีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ รวมถึงการแสดงพระธรรมเทศนา  โดยมีพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอัฏฐมีบูชาอย่างคับคั่ง  ถือเป็นการทำความดีร่วมกันและช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนสืบไป

 

เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา เนื่องในเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

   พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน และมหาบุญรุ่ง สิริโชติ ป.ธ.๙ วัดอรุณราชวราราม เป็นองค์แสดงปุจฉา-วิสัชนา สองธรรมาสน์ เรื่องวันอัฏฐมีบูชาที่โลกไม่ลืม เนื่องในเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง  กรุงเทพมหานคร

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ นำผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยUtahเยี่ยมชมวัดโพธิ์

     เมื่อบ่ายวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ  นายกองค์กรนิสิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยประธาน ผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Utah State ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมความสวยงามของวัดพระเชตุพน ในการนี้พระสุธีธรรมานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ให้ความเมตตาเป็นผู้นำชม รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของวัดโพธิ์ ซึ่งถือเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญยิ่งของเมืองไทย

 

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดาถวาย พระพุทธนาคินทรารักษ์

     เมื่อบ่ายวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดาและกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก"พระพุทธนาคินทรารักษ์" ขนาดหน้าตัก ๖๐ นิ้ว แล้วเสร็จ และได้นำมาถวายเพื่อประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน ในการนี้ พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้มอบหมายให้พระอุดรคณารักษ์และพระครูวิริยธำรงค์ เป็นตัวแทนคณะสงฆ์รับมอบดังกล่าว 

การประชุมร่วมเพื่ออนุรักษ์รูปปั้นฤาษีดัดตนรัชกาลที่ ๓

     เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ พระอุดรคณารักษ์และพระมหาอุดม ปญฺญาโภ ได้รับมอบหมายจากพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ให้เข้าประชุมร่วมกับนายประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหารือร่วมกันเรื่องการอนุรักษ์รูปหล่อฤาษีดัดตน สมัยรัชกาลที่ ๓ จำนวน ๘๐ ท่า ณ ห้องประชุม หอสมุดว.ผ.ต. วัดพระเชตุพน

 

ภาพบรรยากาศ วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ที่วัดโพธิ์

ประมวลภาพกิจกรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” ณ วัดพระเชตุพน ในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ที่ผ่านมา ตั้งแต่พิธีเปิดงาน  การแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเทพวีราภรณ์    การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ   การสาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา   ภาพพิธีมอบรางวัลนักเรียนที่เข้าแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  การเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ  และการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระสุธีธรรมานุวัตร

 

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

     ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของโลก      การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ช่วงเช้า เช่น การสาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา  การแข่งขันสวดมนต์หมู่  สวดโอ้เอ้วิหารราย และการเวียนทียนรอบพระอุโบสถ ที่จะเริ่มเวียนเทียนในเวลา ๒๐.๐๐ น. ในการนี้จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชาโดยพร้อมกัน 

ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในวันเกิด

      ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คุณกฤษน์  ศรีชวาลา พร้อมด้วยครอบครัวและญาติสนิท ได้มาทำบุญในวันคล้ายวันเกิด ที่วัดพระเชตุพน ในการนี้พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ให้ความเมตตาลงมาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับเจ้าภาพและแขกที่มาร่วมงาน รวมถึงเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมงานทุกคน

งานบำเพ็ญกุศล ๙๙ ปี ชาตกาล พระธรรมปัญญาบดี

      เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการมูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพานิช) ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ๙๙ ปี ชาตกาล พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในการนี้พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความเมตตาเดินทางมาร่วมพิธี  และในช่วงเวลา ๑๐.๐๐ น.พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนได้มอบทุนการศึกษาแก่ครูสอนพระปริยัติธรรม พระภิกษุสามเณรที่สอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีสนามหลวงได้ในสำนักเรียนวัดพระเชตุพน รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามจริยวัตรปฏิบัติที่พระธรรมปัญญาบดี ปฏิบัติมาโดยตลอด

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ๙๙ ปี ชาตกาล พระธรรมปัญญาบดี

     เนื่องในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ทางคณะกรรมการมูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพานิช) จะได้กำหนดจัดงาน พิธีบำเพ็ญกุศล ๙๙ ปี ชาตกาล พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๑๕-๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ทางคณะกรรมมูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพานิช) จึงขอเชิญญาติโยมและคณะศิษยานุศิษย์ พระธรรมปัญญาบดีเข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง

 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เ มาศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในวัดโพธิ์

     เมื่อเช้าของวันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามาทัศนศึกษา ณ วัดพระเชตุพน ทั้งนี้พระมหาอุดม ปญฺญาโภ แผนกทัศนศึกษา ได้ให้ความเมตตาบอกเล่าเรื่องราวที่สำคัญเกี่ยวกับวัดพระเชตุพน

กรมศิลปากรเริ่มบูรณะรอยร้าวฝ่าพระบาทพระพุทธไสยาส

      ด้วยความสวยงามขององค์พระพุทธไสยาส หรือพระนอนวัดโพธิ์ ล้วนเป็นจุดหมายสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเพื่อนมัสการและชมความงามของพระนอนวัดโพธิ์อย่างไม่ขาดสาย และล่าสุดเมื่อช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมาได้มีรอยร้าวเกิดขึ้นบริเวณฝ่าพระบาทขององค์พระนอน   โดยในเบื้องต้นจากการตรวจสอบของกรมศิลปากรน่าจะเกิดจากสาเหตุแรงสั่นสะเทือนในขณะที่รถขนาดใหญ่วิ่งผ่านไปมาบนท้องถนน

ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๔ รอบ พระราชเวที

      เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๔ รอบพระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน รองเจ้าคณะภาค ๑๒  ณ ห้องประชุมสงฆ์  คณะ น.๑๖   ในการนี้พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนและคณะศิษยานุศิษย์ได้เข้าแสดงมุทิตาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

   ในการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อมและนับเป็นเกียรติอันสูงสุดต่อพระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน(ผู้ถึงแก่มรณภาพ) คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน และคณะศิษยานุศิษย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

ประมวลภาพตลอด ๙ เดือนงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระธรรมปัญญาบดี

     ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  จนถึงวันสุดท้ายคือวันออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช ) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๒๕๐ วัน จึงขอรวบรวมภาพบรรยากาศการจัดงานทั้งหมดตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสุดท้ายคือวันอัญเชิญอัฐิพระธรรมปัญญาบดี มาตั้งบูชาไว้ ณ คณะ ต.๓๔ ให้คณะศิษยานุศิษย์ได้ชมอีกครั้ง

พระสงฆ์แห่งวัดชุนฝ่า เมืองคุนหมิง เยือนวัดโพธิ์

ในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระธรรมาจารย์ชุน ฝ่า เจ้าอาวาสวัดหยวนทง วัดเก่าสมัยราชวงศ์ถังอายุกว่า ๑,๒๐๐ ปี เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน ที่มาประเทศไทยเพื่อเข้ารับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางมาเยี่ยมชมประวัติศาลตร์และสถาปัตยกรรมของวัดพระเชตุพน พร้อมด้วยพระสงฆ์และคณะศิษย์ชาวจีน

บังสุกุลฉลองอุัฐิ พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดให้พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับพระราชทานฉัน รวมถึงบังสุกุลฉลองอัฐ พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน 

     ในการนี้สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ให้ความเมตตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธี และในเวลา ๑๒.๓๐ น.ได้เชิญอัฐิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช) จากตึกสุขุมาลธมฺมุทิส มาตั้งบูชาไว้ ณ คณะ ต.๓๔

งานทำบุญคล้ายวันเกิดพระธรรมราชานุวัตร

          แม้ว่า พระธรรมราชานุวัตร  หรือหลวงเตี่ย  อดีตเจ้าคณะภาค ๓ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน จะละสังขารไปแล้วถึง ๑๓ ปี แต่คุณความดีของท่านยังคงอยู่ในใจของชาวพุทธไม่เสื่อมคลาย 

พระราชทานผ้าไตร และภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิพระธรรมปัญญาบดี

     เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น.ของวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตรงกับวันแรม ๙ ค่ำ เดือน ๖ ซึ่งเป็นวันที่ ๓ ของการบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาบดี ( ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช )

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ

        เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ และนับเป็นวันที่ ๒ ของงานบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาบดี เช้าวันที่ ๙ พ.ค. ๕๘

     เมื่อเช้าวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันแรม ๗ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันแรกของพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร  ติสฺสานุกโร เจริญพานิช)  อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน 

พระราชเวทีรับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๒

      เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๒   ทั้งนี้คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้ร่วมแสดงมุทิตา

ภาพงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน คืนวันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

     เมื่อคืนวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุ๊ป นำโดย คุณวีริศ-คุณพิมพ์วิภา  สกุลชัยวาณิชย์และครอบครัว รวมถึงคุณมงคล สิมะโรจน์ และคุณหญิงเสริมศรี บุนนาค ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนในการนี้พระราชธรรมสุนทรและพระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนได้ให้การต้อนรับ

พระธรรมไตรโลกาจารย์และคณะสงฆ์วัดราชประดิษฐร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

     เมื่อคืนวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระธรรมไตรโลกาจารย์  เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และคณะสงฆ์วัดราชประดิษฐ พร้อมด้วยพระอุดรคณารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนและพล.อ.ชัชชม กันหลง ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญานิช) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  โดยพิธีสวดพระอภิธรรม จะมีไปจนถึงวันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ต่อไป

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนร่วมบริจาคปัจจัยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ร่วมกับพระภิกษุและคณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัย จำนวน ๑,๐๖๘,๔๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ให้ความเมตตาเป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค พร้อมประทานใบอนุโมทนาบัตรให้กับผู้บริจาค

ปิดเทอม เที่ยววัดโพธิ์

      หนึ่งในกิจกรรมช่วงปิดเทอมของเด็กๆ ก็คือการทัศนศึกษา  ซึ่งวัดโพธิ์คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับทุกเพศทุกวัย  ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายนที่ผ่านมา มีสถาบันภาษานำเด็ก ๆ อายุ ๗ - ๑๐  ปี จำนวนกว่า ๒๐ คน มาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์  โดยมีพระมหานพรัตน์ เป็นผู้นำชมและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของวัดอารามหลวงแห่งนี้ ทั้งในแง่ประว้ติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดทางพุทธศาสนา เช่น การนั่งสมาธิ การภาวนา  ที่ทำให้เด็กๆ เหล่านี้ได้ซึมซับและนำไปเป็นแนวปฏิบัติต่อไปในภายภาคหน้า

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้ารับฟังธรรม

      เมื่อเช้าวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง นำโดย คุณพิณวิภา  หลายสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายในการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวนกว่า ๕๐ คน  เข้านมัสการพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ และรับฟังการบรรยายธรรมหัวข้อ "อิทธิบาททางแห่งความสำเร็จ” โดย พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

ฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๔ ปี พระสุธีธรรมานุวัตร

     เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ให้ความเมตตาอย่างสูงเดินทางมาเพื่อร่วมฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๔ ปี ของพระสุธีธรรมานุวัตร โดยมีพระราชจริยาภรณ์ พระอุดรคณารักษ์  พระสุธีธรรมานุวัตร และพระสงฆ์-สามเณร วัดพระเชตุพน ร่วมถวายการต้อนรับ   

ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาบดี

     ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

   

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนทำพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะรอยพระบาท

    เมื่อเวลา ๐๙.๐๙ น.ของวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  พร้อมด้วยอธิบดีกรมศิลปากร ได้จัดพิธีบวงสรวงพระพุทธไสยาส ก่อนจะมีการบูรณะพระบาทขวาที่มีรอยแตกร้าว โดยอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่าทางกรมฯจะใช้เวลาในการบูรณะฝ่าพระบาทประมาณ ๖ เดือน จึงแล้วเสร็จ

Miss San Paulo เข้าร่วมงานสงกรานต์วัดพระเชตุพน

เมื่อบ่ายวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล ได้นำคณะ Miss San Paulo, นางสาวเฟอนันดรา ลิเม่ เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

เทศกาลสงกรานต์กำลังจะผ่านไปแต่การทำความดีของพุทธศาสนิกชนยังคงดำรงสืบไป

     แม้ว่าบรรยากาศงานเทศกาลสงกรานต์ นมัสการพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนจะล่วงเข้าสู่วันสุดท้าย คือ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘แล้ว แต่ความมุ่งมั่นของพุทธศาสนิกชนชาวไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาวก็ยังคงหลั่งไหล เข้ามานมัสการพระพุทธไสยาส รวมถึงสรงน้ำพระเพื่อให้เกิดสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

  

พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวงให้ความเมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดพระเชตุพน

     เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้ดำเนินการจัดสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ชั้นประโยค ป.ธ.๔ ส่วนกลาง ทั้งนี้พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง ให้ความเมตตาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพระภิกษุ-สามเณรที่เข้าสอบทุกรูป

 

สงกรานต์วิถีไทยวัดโพธิ์คึกคัก นักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงาน

     บรรยากาศการจัดงานสงกรานต์วิถีไทย นมัสการพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพน ปีนี้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาเพื่อนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงขอพรพระในวันปีใหม่ไทย ส่งผลให้สถานีโทรทัศน์หลายช่องต้องมาทำข่าวรายงานสด  ทั้งสถานโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓, ช่อง ๗, โมเดิร์นไนน์ 

งานสงกรานต์ปีนี้ที่วัดโพธิ์

                ประมวลภาพงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘ ของวัดพระเชตุพน  ที่มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมทำบุญและเที่ยวชมงานอย่างมากมาย โดยงานสงกรานต์ของวัดโพธิ์ จะจัดไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายนนี้

เปิดงานยิ่งใหญ่ สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ณ วัดพระเชตุพน

     เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนายวีระ โรนจ์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดงานสงกรานต์ นมัสการพระพุทธไสยาส  ณ บริเวณด้านหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาส พร้อมกันนี้ทางคณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมสังวร(อุดม อุตฺตมวีโร ป.ธ.๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

     เมื่อเวลา ๑๗.๐๐น.ของวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ฌาปนสถานคุรุสภา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

 

งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระครูอุดมสังวร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน วันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘

     ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระครูอุดมสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร ป.ธ.๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในช่วงสายของวันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ อันเป็นการบำเพ็ญกุศลวันสุดท้าย ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิง ในเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานคุรุสภา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระครูอุดมสังวร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘

           ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระครูอุดมสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร ป.ธ.๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในคืนวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  

งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระครูอุดมสังวร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

     เมื่อคืนวันที่ ๗ และ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระครูอุดมสังวร (พ.ม. อุดม พุฒเกิดพันธุ์) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ที่มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนและสามเณรที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ร่วมลงนามถวายพระพร

     เมื่อเช้าวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น.คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระวิเชียรธรรมคุณาธาร หัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมพระอาจารย์ และสามเณรจำนวน ๘๒ รูป ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลา ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

คณะเลขานุการกองทัพบกวางพานพุ่มถวายรัชกาลที่ ๑ ณ วัดพระเชตุพน

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันจักรี ได้มีการจัดกิจกรรม "ชาวพระนคร เทิดพระเกียรติ จักรีวงศ์ ศรีสยาม " ณ วัดพระเชตุพน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มาให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักกับ ประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรี และในเวลา ๑๓.๐๐ น. คณะเลขานุการกองทัพบกพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในกองทัพ ได้มาวางพานพุ่มพระบรมฉายาลัษณ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในพระองค์ท่าน

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ ๑‏

    เมื่อเช้าวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันจักรี ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน คณะกรรมการมูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนได้จัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ ๑และ ในช่วงบ่ายวันเดียวกันทางสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนได้จัดงานประชุมใหญ่ และงานวันข้าวกันบาตร ครั้งที่ ๑๙  เพื่อให้บรรดาสมาชิกของสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนได้รับทราบผลการดำเนินงานและ พบปะสังสรรค์พูดคุย ซึ่งบรรดาภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ ๑

     เนื่องในวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน คณะกรรมการมูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" สมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนและคณะศิษยานุศิษย์ กำหนดจัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑ ) ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อวัดพระเชตุพนและพระพุทธศาสนา ในการนี้จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานโดยพร้อมกัน

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่๓

     เนื่องในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ของพระองค์ท่านที่มีต่อวัดพระเชตุพนและพระพุทธศาสนา ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนจึงได้จัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๓ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน  

รายการ "เด็ดข่าวเด่น" ช่อง ๗ บันทึกเทปโทรทัศน์ที่วัดโพธิ์

     เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ รายการ "เด็ดข่าวเด่น"  ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗  เป็นประจำ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๕๐๐ -๑๕.๓๐ น.ได้เดินทางมาบันทึกทปโทรทัศน์ที่วัดพระเชตุพนหรือวัดโพธิ์

๑ วันของสามเณรภาคฤดูร้อนวัดพระเชตุพน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมรังสี”

      นี่่เป็นภาพบรรยากาศการฝึกปฏิบัติธรรม ของสามเรณที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ของวัดพระเชตุพน ณ ศูนย์ ปฏิบัติธรรม "ธรรมรังสี"  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

อัพเดทสามเณรน้อย ในโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๘

       เป็นเวลากว่าสัปดาห์แล้วที่เยาวชนตัวน้อยๆ ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำลังฝึกปฏิบัติธรรมอยู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมรังสี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

   

กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานแถลงข่าวสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สุขใจไทยทั่วหล้า

       เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น.ของวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรมโดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และคณะได้ร่วมกันแถลงข่าวสงกรานต์ "สืบสานประเพณีไทย สุขใจไทยทั่วหล้า" ที่ได้จัดขึ้นบริเวณลานน้ำตกใกล้พระวิหารพระพุทธไสยยาส วัดพระเชตุพน 

 

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ วัดพระเชตุพนจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

     เมื่อเช้าวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปีนี้มีสามเณรเข้าร่วมโครงการบรรพชาถึง ๘๒ รูปและก่อนที่จะเริ่มพิธีบรรพชาสามเณรก็ได้มีพิธีขอขมาพ่อแม่ผู้ปกครอง  สร้างบรรยากาศความซาบซึ้งใจระหว่างนาคเณรน้อยและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง

นาคเณรน้อยแห่งวัดพระเชตุพน

      เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน  ได้ทำการปลงผมเยาวชนตัวน้อยๆ ร่วม ๘๐ ชีวิตที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งในปีนี้ บรรยากาศการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเต็มไปด้วยความคึกคัก มีผู้ปกครองสนใจพาบุตรหลานสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และหลังจากปลงผมนาคเสร็จแล้ว นาคเณรน้อยทั้งหมดก็ได้เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ที่ให้ความเมตตามาดูแลนาคน้อยอย่างใกล้ชิด

นักศึกษาพยาบาลทัศนศึกษาวัดโพธิ์

      วัดโพธิ์ นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศแล้ว ยังเป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิชาของไทยในหลายสาขา  ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ที่ผ่านมา  นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน ๖๒ คน ได้มาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์

เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี

      เมื่อเวลา ๑๘.๓๐ น. ของคืนวันอีงคารที่  ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  พระเทพสารเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  โดยมีคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ร่วมสวดพระอภิธรรม

ปิดเทอมภาคฤดูร้อนเชิญชวนเยาวชนไทยบวชสามเณร

    ในช่วงที่เด็กๆจากโรงเรียนต่างๆ เริ่มทยอยปิดเทอม ทางคณะะสงฆ์วัดพระเชตุพนก็ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อเยาวชนไทยขึ้นมา นั่นก็คือกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ และในขณะนี้ทางวัดพระเชตุพนกำลังรับสมัครบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

    สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระเชตุพน  โทรศัพท์ ๐๒.๒๒๖-๔๘๘๗,หรือ สำนักงานวัดพระเชตุพน ตึกกวีเหวียนระวี  โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖-๐๓๓๕

เณรน้อยเที่ยววัดโพธิ์

       เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคมที่ผ่านมา  สามเณร ๗๒ รูปจากวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  ที่เป็นนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เดินทางมาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์ โดยมี พระชัยพร จากแผนกทัศนศึกษา เป็นพระวิทยากรนำชมและบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวัดประจำรัชกาลที่ ๑ ที่เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกแห่งนี้ 

ประมวลภาพการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

     ภาพบรรยากาศการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ที่คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพบรรยากาศการจัดตั้งโรงทานแก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว

     ตามที่วัดพระเชตุพนได้จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้จัดตั้งโรงทานและให้บริการอาหารฟรีแก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาเที่ยววัดโพธิ์

พุทธศาสนิกร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

       ตามที่คณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๙ -๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

       เมื่อวานนี้ ( วันที่ ๙ มี.ค.) ได้มีคณะข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงวัฒนธรรม ,เปรียญธรรมสมาคม ฯ, วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี รับเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ตลอดทั้งวัน

รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

      เมื่อเช้าวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ วัดพระเชตุพน กรมการศาสนา และกระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการระทรวงวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส ได้ทำพิธีเปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมกล่าวสดุดีถวายพระพรชัย ในวโรกาสพระชนม์มายุ ๕ รอบ

      และในเวลา ๐๙.๔๕ น.ได้มีการเทศน์คาถาพัน โดย ดร.พระมหากรวิก อหึสโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุเทศเทพวราราม เป็นองค์แสดง ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ รอบ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมฟังโดยพร้อมเพรียง

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศน์มหาชาติ

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรมการศาสนา และกรมการท่องเที่ยว ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ในการนี้พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ใหญ่ที่มาร่วมในงานแถลงข่าวดังกล่าวโดยการจัดเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน

 

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี

        พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ให้การต้อนรับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  เมื่อคืนวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ คณะสงฆวัดพระเชตุพน ร่วมสวดพระอภิธรรม        

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ฟังธรรมในวันมาฆบูชา

     วันมาฆบูชาสำหรับปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๔ ซึ่งในปีนี้ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ก็ได้จัดกิจกรรมสำหรับพุทธศาสนิกเพื่อเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ฟังธรรม การเทศนาสั่งสอนญาติโยม รวมถึงในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ น. ก็จะมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ก็ขอเชิญพุทธศาสนิกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้โดยพร้อมเพรียง

คณะสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี

     เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น.ของคืนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกาและคณะศิษยานุศิษย์ของพระเทพมงคลวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนและเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  โดยมีคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ร่วมสวดพระอภิธรรม

ร่วมพิธีตักบาตรทางน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล

      เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี  

     ในการนี้มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ได้มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระราชธรรมสุนทร และพระราชจริยาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้เข้าร่วมเจริญพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานดังกล่าวด้วย

 

พระวิเชียรธรรมคุณาธาร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี

     เมื่อคืนวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พระวิเชียรธรรมคุณาธาร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เจ้าคณะเขตหนองจอก ร่วมกับ คณะ น.๑ และศิษยานุศิษย์ ได้เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศล พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ณ ตึกสุขุมาลธัมมุทิส

ศิษย์เก่าจุฬาไหว้พระวัดโพธิ์เสริมสิริมงคลในช่วงตรุษจีน

     วัดโพธิ์ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ครองใจใครหลายๆคนไม่เสื่อมคลาย ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ศิษย์เก่าคณะบัญชีจุฬาฯ กว่า ๕๐ คน ได้เดินทางมาไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในการนี้พระสุธีธรรมานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ให้ความเมตตาคณะศิษย์เก่าจุฬาฯ นำชมสถานที่สำคัญๆ ในวัดพระเชตุพน ไม่ว่าจะเป็นการเข้านมัสกาลพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ  พระพุทธโลกนาถ เจดีย์สี่รัชกาล รวมถึงการไหว้สิ่งศักดิ์ เสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนบริเวณหน้าวิหารพระพุทธไสยยาส 

ภาพบรรยากาศการจัดงานเทศกาลตรุษจีนวัดโพธิ์

     เข้าสู่วันที่สาม ของการจัดงานเทศกาลตรุษจีนวัดพระเชตุพน ซึ่งวันนี้ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถือเป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวจีน จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ รวมถึงการไปไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตนเอง วั ดพระเชตุพนหรือวัดโพธิ์ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาไหว้พระเสริมสิริมงคลกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งตอนนี้ทุกท่านก็สามารถเดินทางมากราบไหว้พระที่วัดโพธิ์ได้จนถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วัดโพธิ์จัดงานเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีมะแม

    เมื่อบ่ายวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๙ นาที ซึ่งถือเป็นเวลาดี เวลาอันเป็นมงคล คณะสงฆ์ได้ทำพิธีอัญเชิญรูปหล่อ เสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือ "เสด็จเตี่ย"  ไปยังบริเวณพิธีจัดงานเทศกาลตรุษจีน หน้าพระวิหารพระพุทธไสยยาส โดยมีการจุดประทัดและขบวนเชิดสิงโตนำขบวนแห่  และในเวลา ๑๕.๑๙ น.พระเดชพระคุณเจ้าพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ตัดริบบิ้นทำพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนวัดพระเชตุพน ประจำปี ๒๕๕๘และมีการแสดงโชว์เชิดสิงโต ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของวันตรุษจีนให้กับแขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวได้ชม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

วัดโพธิ์อีกหนึ่งสถานที่สำคัญในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ต้องมาเยือน

       อาจารย์คฑา ชินบัญชร นักโหราศาสตร์ชื่อดัง ได้จัดกรุ๊ปนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มผู้บริหารของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต  ไหว้พระเสริมสิริมงคลสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งวัดโพธิ์ก็ถือเป็นหนึ่งสถานที่สำคัญที่คนไทยเชื้อสายจีนและคนจีน นิยมมาไหว้พระศักดิ์สิทธิ์กันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพระพุทธเทวปฏิมากร ซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถ

วัดพระเชตุพนจัดสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕และ บ.ศ.๔

     ในวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์์ ๒๕๕๘ วัดพระเชตุพน ได้ดำเนินการจัดสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ในชั้นประโยค ป.ธ.๕และประโยค บ.ศ.๔ ซึ่งก่อนที่พระภิกษุและสามเณรจะเริ่มการสอบในภาคบ่าย พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนได้ให้โอวาทและตรวจเยี่ยมสนามสอบ ที่จัดไว้บริเวณโดยรอบพระระเบียงพระอุโบสถ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพระผู้เข้าสอบทุกรูป

พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕

    เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม  ได้นำพระบัญชาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ดำรงตำแหน่งปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕

ภาพบรรยากาศวันที่สอง ของการฝึกอบรมพนักงานวัดพระเชตุพน

      ตามที่วัดพระเชตุพน ได้มีการจัดฝึกอบรมประสิทธิภาพพนักงานวัด ในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่ง ตอนนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ๒ วัน พนักงานวัดได้มีโอกาสรับฟัง การบรรยายจากวิทยากรในระดับมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น พันเอก นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา  นักพูดชื่อดัง  คุณอรอุมา เกษตรพืชผล พิธีกรรายการโทรทัศน์  รวมถึงพระวิทยานักพูดของวัดพระเชตุพน พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน)  ซึ่งต่างก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานวัดอย่างต่อเนื่อง สร้างสีสันและบรรยากาศการฝึกอบรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

พิธีเปิดการฝึกอบรมประสิทธิภาพพนักงาน

    เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น.ของวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พระเดชพระคุณเจ้า พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ให้ความเมตตากล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมประสิทธิภาพพนักงานวัดพระเชตุพน ณ ศาลา พล.ต.อ.ประเสริฐ-วัดพระเชตุพน ซึ่งการฝึกอบรมพนักงานวัดพระเชตุพนนั้นทางวัดได้มีการจัดขึ้นทุกปี เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรของวัดตั้งใจปฏิบัติงาน ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความทุ่มเท ที่สำคัญคือการอบรมองค์ความรู้ต่างๆ ในด้านให้การบริการให้กับพนักงานวัด ซึ่งการฝึกอบรมจะจัดทั้งหมด ๓ วัน คือ วันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ผู้บริหารระดับสูงของจีนเยือนวัดโพธิ์

    นายเมิ่ง เจี้ยนจู้ มนตรีแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๔- ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย และเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายเมิ่ง เจี้ยนจู้และคณะผู้บริหารระดับสูงจำนวน ๑๕ คน และคณะผู้บริหารระดับกลางจำนวนอีก ๒๐  คน ได้เข้าสักการะพระพุทธไสยยาส (พระนอน) รวมถึงพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ

     ในการนี้พระเดชพระคุณเจ้า พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้หมอบหมายให้พระอุดรคณารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพ และพระมหาอุดม ปญฺญาโภ ฝ่ายทัศนศึกษา เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ใกล้เทศกาลตรุษจีน นักท่องเที่ยวชาวจีนแห่เที่ยววัดโพธิ์คึกคัก

      เหลือเวลาเพียงไม่กี่วัน เทศกาลตรุษจีนกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งในปีนี้ทางวัดพระเชตุพน ได้กำหนดจัดงานเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้น่าจะมีชาวจีนแห่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยเฉพาะที่วัดโพธิ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นจำนวนมาก อันเป็นการสร้างสีสันและบรรยากาศให้กับวัดพระเชตุพนสถานที่ท่องเที่ยวลำดับต้นๆของเมืองไทยในช่วงเวลาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

กำหนดวันพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาบดี

ตามที่ พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้มีลิขิตขอให้นำความกราบบังคลทูล      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ดิสฺสานุกโร ป.ธ.๔) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนั้น ได้มีการนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว  ทรงรับเชิญเสด็จฯ  ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ เมรุหลวงพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

     ในการได้นี้ คณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน จึงขอประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ครอบครัวคุณเจริญศรี บุญยลักษณ์โยธิน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

เมื่อคืนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คุณเจริญศรี บุญยลักษณ์โยธินและครอบครัว ได้เป็นเจ้าภาพงาน

บำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน   แม้งานบำเพ็ญกุศลศพ พระธรรม

ปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน จะล่วงมากว่า ๑๐๐ วันแล้ว แต่ก็ยังมีญาติโยมและคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดีอย่างต่อเนื่อง

พุทธศาสนิกชน เตรียมพร้อมจิตใจในการทำความดีในช่วงเดือนแห่งความสุข

         เดือนธันวาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็นเดือนแห่งความสุขเพราะคนทั่วโลกได้มีโอกาสส่งความปรารถดีและความสุขให้แก่กันและกัน   ในการนี้คณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน นำโดยพระราชวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ขอเชิญญาติโยมและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ที่ทางวัดจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

     

สัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาที่วัดโพธิ์

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา วัดพระเชตุพน หรือวัดโพธิ์ได้จัดเปิดงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและสัปดาห์วันเข้าพรรษา ครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรก ที่ทางวัดได้จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษาประจำราศีเกิด

ซึ่งการเปิดงานในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าพระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกาและพระเดชพระคุณเจ้าพระราชวชิราภรณ์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีญาติโยมและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

วัดโพธิ์ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม

ทริปแอดไวเซอร์ เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดในโลกประกาศรางวัลสุดยอดที่ท่องเที่ยว โดยเน้นสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะยอดนิยมทั่วโลก ได้มอบรางวัลประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมให้แก่วัดโพธิ์

TripAdvisor ยกย่องวัดโพธิ์เป็นหนึ่งใน "สถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกกล่าวขานมากที่สุด" ประจำปี ๒๕๕๗

เป็นเกียรติอีกครั้งที่วัดพระเชตุพนได้รับการยกย่องจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวชื่อดัง TripAdvisor ให้เป็นหนึ่งใน "สถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนกล่าวขานมากที่สุด" ประจำปี ๒๕๕๗

“จารึกวัดโพธิ์” มรดกความทรงจำแห่งโลก

ถือว่าเป็นข่าวดีและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์  และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก  ครั้งที่ ๑๐ ณ เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศขึ้นทะเบียนจารึก ๑,๔๔๐ แผ่น ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือเรียกกันติดปากว่า “วัดโพธิ์” เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of The World) ในบัญชีนานาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปรับขึ้นค่าตั๋วเข้าชม (ชาวต่างชาติ)

เป็น 200 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562